پرده زبرا طرح فانتزی

پرده های فانتزی در طرح ها و رنگ های متنوع با اشکال و شخصیت های کارتونی برای هر چه زیباتر کردن اتاق کودکان و نوجوانان بسیار مناسب بوده و استفاده شده از رنگ های شاد باعث ایجاد فضایی روح بخش به فضای اتاق می افزاید که باعث هر چه زیباتر شدن محیط میگردد.

[hm_project_media]