زبرا طرح سانلیت

پرده های سانلیت نوعی متفاوت از گونه ی پرده های زبرا می باشد که به صورت مقطعی سایه روشن می شود که در مقایسه با پرده های دیگر هنگام سایه روشن شدن نوردهی متفاوتی دارد .

[hm_project_media]