نمونه کار زبرا طرح سانلیت

زبرا طرح سانلیت

پرده های سانلیت نوعی متفاوت از گونه ی پرده های زبرا می باشد که به صورت مقطعی سایه روشن می شود که در مقایسه با پرده های دیگر هنگام سایه روشن شدن نوردهی متفاوتی دارد .Call Now Button تماس مستقیم